12 Gauge Pebbles (Daddy Rabbit x JD)

"Run'em Till They Lock-up"!

12  Gauge Sheba

12 Gauge WeirCreek Dinner Belle

12 Gauge Diamond (Daddy Rabbit x JD)

12 Gauge WeirCreek Mae

12 Gauge Kennels

 12 Gauge WeirCreek Kay